Szkoła Podstawowa
tel. 65-5734-141
fax. 65-5734-142
Gimnazjum
tel. 65-5734-900
Jesteś tutaj: Strona domowa

 „Cała Polska czyta dzieciom o prawach dziecka’’

W roku szkolnym 2017/2018 w okresie od października do kwietnia w klasach IV i V naszej Szkoły została przeprowadzona akcja Cała Polska czyta dzieciom o prawach dziecka. Jej celem była promocja czytelnictwa oraz propagowanie wiedzy na temat praw dziecka. 

Na godzinach z wychowawcami zapraszane osoby czytały teksty literackie poświęcone wybranym prawom dziecka, korzystając ze zbiorów opowiadań: 12 ważnych praw. Polscy autorzy o prawach dzieckaoraz Moje prawa - ważna sprawa! autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel i Renaty Piątkowskiej. Wychowawcy klas IV i V - pp. Elżbieta Talma, Karolina Kapała, Iwona Cendlak-Gruchociak i p. Wojciech Walkiewicz - oraz czytający goście, a wśród nich: p. Paweł Marciniak - dyrektor Szkoły, p. Grzegorz Baran - wicedyrektor Szkoły, p. Gabriela Kokot - pedagog szkolny, p. Dobrochna Błażejczak- nauczyciel bibliotekarz, p. Elżbieta Gruchociak - sekretarz Szkoły, pp. Monika Fengler, Karolina Robakowska, Martyna Wawrzyniak i Adrianna Wołodźko - mamy uczniów, przeczytali czwarto- i piątoklasistom teksty napisane przez znanych polskich pisarzy, m.in. Renatę Piątkowską, Elizę Piotrowską, Roksanę Jędrzejewską-Wróbel, Marcina Pałasza, Joannę Krzyżanek i Annę Sójkę. Ogółem zorganizowano 22 spotkania z głośnym czytaniem o prawach dziecka w roli głównej.Poprzez wysłuchanie opowiadań i rozmowę o nich dzieci zostały zapoznane ze swoimi prawami, m.in. z prawem do nauki, zabawy, wypoczynku, równouprawnienia, wyrażania swoich poglądów i opinii, opieki lekarskiej, życia bez przemocy, informacji i adopcji. Ponadto p. Gabriela Kokot, pedagog szkolny, przeprowadziła lekcje na temat praw dziecka, podczas których uczniowie klas IV dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy, gdy ich dziecięce prawa nie są przestrzegane.
W czasie trwania akcji ogłoszono dwa konkursy. W listopadzie 2017 roku odbył się konkurs plastyczny na plakat promujący V Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, w którym wzięło udział aż 40 czwarto- i piątoklasistów. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę estetykę, staranność wykonania, zgodność z tematem, komunikatywność przekazu, pomysłowość i oryginalność prac, postanowiła przyznać 11 nagród i 11 wyróżnień. Laureatami Inagrody zostali - ex aequo: Jakub Wawrzyniak z klasy IVd i Wiktoria Wawrocka z klasy Va.   http://sppogorzela.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=291:v-ogolnopolski-dzien-praw-dziecka&catid=2&Itemid=145

Doceniając walory estetyczne oraz edukacyjne prac czwarto- i piątoklasistów, organizatorki konkursu - pp. Dobrochna Błażejczak, Karolina Kapała i Gabriela Kokot - w styczniu 2018 roku przygotowały w korytarzu na pierwszym piętrze Szkoły stałą ekspozycję wybranych plakatów nagrodzonych i wyróżnionych w plastycznej rywalizacji. 
http://sppogorzela.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=313:wystawa2&catid=2&Itemid=145

Drugi konkurs - tym razem literacki - ogłoszony został w marcu 2018 roku, a zadanie konkursowe polegało na napisaniu opowiadania dotyczącego jednego z praw dziecka. W konkursie wzięło udział 28 czwarto- i piątoklasistów. Komisja konkursowa, b
iorąc pod uwagę twórczy charakter prac, pomysłowość, oryginalność, walory językowe i literackie, zgodność z tematem i komunikatywność przekazu,  postanowiła przyznać 8 nagród i 7 wyróżnień. Laureatkami I nagrody zostały - ex aequo: Maria Jagodzińska z klasy IVa i Wiktoria Wawrocka z klasy Va, których opowiadania zostały przesłane do Rzecznika Praw Dziecka. Ponadto nagrodzono klasę IVa za liczny i aktywny udział w  konkursie.
http://sppogorzela.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=333:opwiadania-o-prawach&catid=2&Itemid=145
 
Warto podkreślić, iż podczas trwania akcji czytania o prawach dziecka szczególnym zaangażowaniem wyróżniły się wychowawczynie klas IVa i IVb, których uczniowie wykazali się również wyjątkową aktywnością. W podziękowaniu za aktywny udział w akcji pp. Elżbieta Talma i Karolina Kapała wraz ze swoimi wychowankami
otrzymały w dniu 8 czerwca 2018 roku podziękowania oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.  

Biuro Rzecznika Praw Dziecka przekazało ponadto naszej Szkole pakiet materiałów informacyjnych dotyczących praw dziecka, którymi obdarowani zostali wszyscy uczniowie klas IV i V, oraz wydawnictwa książkowe i promocyjne artykuły szkolne, które stanowiły nagrody w zorganizowanym wiosną konkursie literackim. Wszystkie otrzymane materiały trafiły do rąk uczniów naszej Szkoły.
Koordynatorkami akcji były pp. Gabriela Kokot - pedagog szkolny i Dobrochna Błażejczak- nauczyciel bibliotekarz, które składają serdeczne podziękowania wychowawcom klas IV i V oraz wszystkim osobom zaangażowanym we wspólne czytanie, a także Rzecznikowi Praw Dziecka jako fundatorowi materiałów promocyjnych.

  

                                 Informacja: Gabriela Kokot i Dobrochna Błażejczak

                     Zdjęcia: Gabriela Kokot, Dobrochna Błażejczak, Karolina Kapała

Dziennik elektroniczny

e-dziennik

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

logo landing

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wszyscy
545
731912
Free business joomla templates