Szkoła Podstawowa
tel. 65-5734-141
fax. 65-5734-142
Gimnazjum
tel. 65-5734-900
Jesteś tutaj: Strona domowaBiblioteka szkolnaBibliotekaRegulamin 1

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU ODDZIAŁU
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pełniącego funkcję biblioteki szkolnej


I Zasady i warunki korzystania z Biblioteki
1. Ze zbiorów Oddziału dla Dzieci i Młodzieży mogą bezpłatnie korzystać uczniowie
i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego Raj Psotników, a także pozostali mieszkańcy miasta i gminy Pogorzela.
2. Każdy, kto zamierza korzystać ze zbiorów Biblioteki, powinien potwierdzić akceptację regulaminu korzystania z księgozbioru Biblioteki poprzez złożenie podpisu na karcie zapisu - zobowiązaniu. W przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie swoim podpisem potwierdzają ich rodzice lub opiekunowie.
3. Czytelnicy zobowiązani są informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania
lub szkoły.
II Porządek ogólny
1.
Czytelnicy zobowiązani są zachowywać się w Bibliotece kulturalnie.
2. Spożywanie posiłków w Bibliotece jest zabronione.
3. Czytelnicy przychodzący do Biblioteki zobowiązani są pozostawić wierzchnie okrycia
oraz plecaki i torby w szatni.
III Odpowiedzialność za wypożyczone książki
1.
Czytelnicy są zobowiązani troskliwie obchodzić się z wypożyczonymi książkami.
2. W razie zniszczenia bądź zagubienia wypożyczonej książki czytelnik ma obowiązek odkupić ją. W zamian za książkę zniszczoną lub zagubioną czytelnik może także przekazać Bibliotece inną wartościową pozycję książkową, przydatną dla Biblioteki.
IV Korzystanie z wypożyczalni
1.
Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 10 książek na okres 10 tygodni.
W uzasadnionych przypadkach liczba wypożyczonych woluminów może zostać zwiększona bądź zmniejszona, a okres, na jaki zostały wypożyczone, może ulec przedłużeniu lub skróceniu.
2. Czytelnik, który nie zwróci książek w terminie, otrzymuje pisemne wezwanie do natychmiastowego ich zwrotu.
3. Czytelnik może dokonać rezerwacji książki, z której aktualnie korzysta inny czytelnik.

V Korzystanie z czytelni
1.
W czytelni można korzystać z księgozbiorów ogólnego i podręcznego, czasopism i gazet oraz katalogów i kartotek.
2. Książek stanowiących księgozbiór podręczny nie wypożycza się do domu.


W przypadku nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu bibliotekarz
może zawiesić czytelnika w jego prawach bądź pozbawić go możliwości korzystania
z Biblioteki.

Dziennik elektroniczny

e-dziennik

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

logo landing

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wszyscy
54
761476
Free business joomla templates