Szkoła Podstawowa
tel. 65-5734-141
fax. 65-5734-142
Gimnazjum
tel. 65-5734-900
Jesteś tutaj: Strona domowaProjekty

kapital ludzkieuropejski fundusz spoleczny

 

 

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

UCZNIÓW KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

,,Nauka z indywidualizacją”

Z dniem 12.11.2012r. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych  poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III. Praca z uczniem wymaga dostosowania treści, metod i środków nauczania do indywidualnych zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów.

W ramach projektu w  naszej szkole  realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji prowadzone przez pMonikę Regulską i p. Dorotę Dymarską.
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzone przez p. Jolantę Błaszyk i p. Karolinę Kapała
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzone przez p. Urszulę Wojciechowską i p. Dorotę Jeleńską
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – artystycznie-plastycznie prowadzone przez p. Ewę Michalak, p. Grażynę Kogut i p. Wiesławę Bolewicką
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z języka angielskiego prowadzone przez p. Karolinę Jarus.

Harmonogram zajęć

L.p.

Rodzaj zajęć

Prowadząca

Dzień i godz. odbywania zajęć

1.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

p. Monika Regulska

Poniedziałek

12.45 – 14.25

2.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

p. Dorota Dymarska

Poniedziałek

12.45 – 14.25

3.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

p. Jolanta Błaszyk

Środa

12.45 – 14.25

4.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

p. Karolina Kapała

Środa

12.00 – 12.45

Czwartek

12.00 – 12.45

5.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

p. Urszula Wojciechowska

Poniedziałek

12.45 – 14.25

6.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

p. Dorota Jeleńska

Środa

12.45 – 14.25

7.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów   szczególnie uzdolnionych – artystycznie-plastycznie

p. Ewa Michalak

Poniedziałek

12.45 – 14.25

8.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów   szczególnie uzdolnionych – artystycznie-plastycznie

p. Grażyna Kogut

Poniedziałek

12.45 – 14.25

9.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów   szczególnie uzdolnionych – artystycznie-plastycznie

p. Wiesława Bolewicka

Środa

12.00 – 12.45

Piątek

12.00 – 12.45

10.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z języka angielskiego

p. Karolina Jarus

Środa

12.45 – 14.25

Projekt ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pogorzela” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dziennik elektroniczny

e-dziennik

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

logo landing

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wszyscy
22
761444
Free business joomla templates