Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Pedagodzy szkolni

Gabriela Kokot                             

Poniedziałek 8.45 – 13.15                                     

Wtorek 8.00 – 13.30                                               

Środa 12.30 – 16.00                                         

Czwartek 8.00 – 12.30                                         

Piątek 7.45 – 10.45, 11.30 -12.30                     

 

Katarzyna Harasim 

Poniedziałek 10.00 – 14.30

Wtorek 9.00 – 14.30 

Środa 9.00 – 14.30 

Czwartek 9.00 – 11.45, 12.30 - 13.30

Piątek 9.00  – 12.00

  

Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Poradnik dla rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych na temat rozpoznawania ryzyka dysleksji i wspomagania dzieci z tym problemem. 

 

Na stronie www.ortograffiti.pl w zakładce Strefa Rodziców zamieszczono broszurę pt „ Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”, którą można bezpłatnie pobrać .

Wyjaśniono w niej co to jest dysleksja, na czym polegają specyficzne trudności w uczeniu się.

Wskazano symptomy występowania  dysleksji na poszczególnych etapach rozwoju, a także pokazano sposoby i ćwiczenia oraz zasady organizacji  pracy z dzieckiem  w domu.

Zachęcam do lektury tej publikacji.

Gabriela Kokot  pedagog szkolny

Zachęcam do zapoznania z „Oceną rodzicielską poziomu przygotowania dziecka do szkoły” oraz „Wskazówkami profilaktyczno - terapeutycznymi wspomagającymi osiąganie dojrzałości szkolnej.

Adresy i numery telefonów instytucji i organizacji do których można zwrócić się o pomoc.

 

 

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Z życia klas

Sprawdź co u naszych uczniów
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook